Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace 19-Jan-2024
Datum účinnosti 19-Jan-2024

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti SPS-Střechy s.r.o., Nádražní 259 Slavičín – Hrádek, Česká republika 79321, Czechia, email: prodejna@sps-strechy.cz, tel: +420604422123 o shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů, které shromažďujeme při používání našich webových stránek ( https://sps-strechy.cz ). (dále jen „služba“). Přístupem ke službě nebo jejím používáním vyjadřujete souhlas se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve Službě. Revidované Zásady budou účinné 180 dní od okamžiku, kdy budou revidované Zásady zveřejněny ve Službě, a váš další přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude představovat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali.

Informace, které shromažďujeme:
Shromažďujeme a zpracováváme o vás následující osobní údaje:

Jméno
E-mail:
Mobilní telefon
Datum narození
Adresa
Pracovní adresa
Informace o platbě

Jak shromažďujeme vaše údaje:

Informace o vás shromažďujeme/získáváme následujícím způsobem:

Když uživatel vyplní registrační formulář nebo jinak odešle osobní údaje.
Interakce s webovými stránkami
Z veřejných zdrojů

Jak vaše informace používáme:
Informace, které o vás shromažďujeme, používáme k následujícím účelům:

Marketingové/propagační účely
Vytvoření uživatelského účtu
Shromažďování zpětné vazby od zákazníků
Zpracování platby
Podpora
Informace o správě
Správa objednávky zákazníka
Ochrana stránek
Správa uživatelského účtu
Pokud budeme chtít vaše údaje použít k jakémukoli jinému účelu, požádáme vás o souhlas a vaše údaje použijeme pouze po obdržení vašeho souhlasu, a to pouze k účelu (účelům), ke kterému souhlas udělíte, pokud nám zákon neukládá jinak.

Jak vaše informace sdílíme:

Vaše osobní údaje nepředáme žádné třetí straně, aniž bychom si vyžádali váš souhlas, s výjimkou omezených okolností popsaných níže:

Analytika

Požadujeme, aby tyto třetí strany používaly osobní údaje, které jim předáváme, pouze k účelu, pro který byly předány, a aby je neuchovávaly déle, než je nutné pro splnění uvedeného účelu.
Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit pro následující účely: (1) k dodržení platných zákonů, nařízení, soudních příkazů nebo jiných právních postupů; (2) k vymáhání smluv s námi, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů; nebo (3) k reakci na tvrzení, že vaše používání Služby porušuje práva třetích stran. Pokud dojde ke sloučení nebo převzetí Služby nebo naší společnosti s jinou společností, budou vaše údaje jedním z aktiv, která budou převedena na nového vlastníka.

Uchovávání vašich informací:

Vaše osobní údaje u nás budeme uchovávat po dobu 90 dnů až 2 let poté, co uživatelé ukončí svůj účet, nebo tak dlouho, dokud je budeme potřebovat k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Některé informace můžeme potřebovat uchovávat po delší dobu, například pro účely vedení záznamů / podávání zpráv v souladu s platnými zákony nebo z jiných oprávněných důvodů, jako je vymáhání zákonných práv, prevence podvodů atd. Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, z nichž žádná vás neidentifikuje (přímo ani nepřímo), mohou být uchovávány po neomezenou dobu.

Vaše práva:

V závislosti na platných právních předpisech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo vymazání nebo obdržení kopie svých osobních údajů, právo omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenos) vašich osobních údajů jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas se zpracováním vašich údajů, který jste nám poskytli, právo podat stížnost u zákonného orgánu a další práva, která mohou být relevantní podle platných právních předpisů. Chcete-li uplatnit tato práva, můžete nám napsat na adresu prodejna@sps-strechy.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.
Přímou marketingovou komunikaci nebo profilování, které provádíme pro marketingové účely, můžete odmítnout, pokud nám napíšete na adresu prodejna@sps-strechy.cz.
Upozorňujeme, že pokud nám neumožníte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci využívat.

Soubory cookie atd.

Více informací o tom, jak je používáme, a o vašich možnostech volby v souvislosti s těmito sledovacími technologiemi naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zabezpečení:

Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá a budeme používat přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů, které máme pod kontrolou. Vzhledem k neodmyslitelným rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní nebezpečí.

Odkazy třetích stran a použití vašich informací:

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nezabývají zásadami ochrany osobních údajů a dalšími postupy třetích stran, včetně třetích stran provozujících jakékoli webové stránky nebo služby, které mohou být přístupné prostřednictvím odkazu ve Službě. Důrazně doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

Stížnosti / pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich údajů, které jsou u nás k dispozici, můžete se obrátit na našeho pověřence pro stížnosti na adrese SPS-Střechy s.r.o., Nádražní 259 Slavičín – Hrádek, e-mail: prodejna@sps-strechy.cz. Vaše připomínky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.

Zásady ochrany osobních údajů generované pomocí služby CookieYes.